Home

MIS-verstand Brugge


We willen af van het stigma. Geestelijke gezondheid is belangrijk. Psychische kwetsbaarheid is niet iets van achter de muren van instellingen. Iedereen in de samenleving heeft vroeg of laat zelf of in zijn naaste omgeving te maken met psychische kwetsbaarheid. Het is geen schande om beroep te doen op hulp.

Vanuit deze visie startten wij in 2015 ons project MIS-verstand...

Het project is een samenwerking tussen verschillende GGZ- en niet-GGZ organisaties, cliënten, medewerkers, vrijwilligers, scholen, sympathisanten, ...

Doorheen het jaar en zeker tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid willen we via activiteiten een positief verhaal brengen vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg. We zetten daarbij vooral in op de kwaliteiten en sterktes van cliënten - in het bijzonder artistieke talenten.

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en gaan vooral door op “gewone” locaties in de stad. Ze worden mede georganiseerd en uitgevoerd door cliënten met ondersteuning van medewerkers van de samenwerkende organisaties.

We hopen jaar na jaar een stukje taboe te doorbreken!

Volg onze pagina op Facebook:

MIS-verstand Brugge


een initiatief van PZ Onzelievevrouw, Beschut Wonen Brugge, CM, de Gempersteeg, netwerk

GGZ Noord-West-Vlaanderen, kunstatelier Ardéfoo, vzw Speling, ZoWe Verpleegkunde, sociaal restaurant Pas Partout, Inghelburgh, LOGO Brugge-Oostende, Warme Stad Brugge, Vormingplus, de ONT-moeting, Buurtwerking Sanderskwartier, Bibliotheek Beernem, Gezondheidsbib Brugge